Временно се ограничава паркирането на пл. „Княз Александър I“

Във връзка с провеждане на благотворително мероприятие на 28 и 29 септември ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

Ограничението ще бъде наложено в часовете от 20:00 часа на 28.09.2019 г. до 21:00 часа на 29.09.2019 г.

27.09.2019