Временно преустановяване водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Баталова воденица" от 9:00 ч. на 13.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомявам ви, че във връзка с провеждане на техническа профилактика на водовземното съоръжение (сондаж № 6хг), се налага временно преустановяване водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Баталова воденица".

Преустановяване на водоподаването ще се извърши от 9:00 ч. на 13.05.2022 г., за което моля да бъдем извинени.

13.05.2022