Временно ограничение на паркирането

От 07:30 до 19:30 часа на 13.10.2019 г. във връзка със заснемане на продукция ще се забрани престоят и паркирането на превозни средства (с изключение на колите на снимачния екип), както следва:

•  на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и пл. „Св. Неделя“ – 10 (десет) паркоместа;

• на ул. „Съборна“ между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“ – 12 (дванадесет) паркоместа;

• на ул. „Цар Калоян“ № 9 – 10 – 3 (три) паркоместа.

11.10.2019