Временна забрана за влизане по ул. „Леге“

 

На 08.10.2019 г. от 09:30 до 12:00 часа по повод връчване на акредитивни писма на президента на Република България ще бъде забранен престоят, паркирането и влизането на превозни средства по ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”. 

07.10.2019