Временна забрана за престой и паркиране


От 08:00 до 13:00 часа на 19.10.2019 г. ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства на югозападната част на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 2 (две) паркоместа.

Забраната се въвежда във връзка с организиране на изнесен пункт за раздаване на безплатен компост на граждани на 19.10.2019 г.

16.10.2019