Временна забрана за престой и паркиране

 

Във връзка с провеждане на събитие от Представителството на Европейската комисия в Дома на Европа от 14:00 ч. до 18:30 ч. на 07.10.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите на събитието) на ул. „Рачо Димчев“ – 20 (двадесет) паркоместа.

От 16:30 часа до 18:30 часа на 07.10.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Рачо Димчев”, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

04.10.2019