Временна забрана за паркиране

Поради необходимост от паркоместа при извършване на товаро-разтоварни дейности от 08:00 до 19:30 часа на 18.10.2019 г. ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- на ул. „Шипка“ № 3 – 3 (три) паркоместа;

- на ул. „Сан Стефано“ № 22 – 3 (три) паркоместа.

16.10.2019