Временна организация на движението за реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“


От 19.05.2021 г. до 09.10.2021 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по южното пътно платно на пл. „Възраждане“ в участъка от ул. „Марко Балабанов“ до бул. „Христо Ботев“.

18.05.2021