Временна организация на движението относно ремонт на мостово съоръжение след тунелна връзка от бул. „Цариградско шосе“ за ж.к. „Хладилника“

От 23.04.2020 г. до 06.05.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния тунел, свързващ бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Пейо К. Яворов“ в посока ж.к. „Хладилника“. Ще бъде извършен ремонт на фуга на мостовото съоръжение.

КАРТА

22.04.2020