Временна организация на движението по бул. „Константин Стоилов“ между ул. „Панагюрище“ и бул. „Сливница“

Във връзка с реконструкция на водопровод по западното пътно платно на бул. „Константин Стоилов“ между ул. „Панагюрище“ и бул. „Сливница“ се въвеждат следните промени в организацията на движение:

- от 04.03.2020 г. до 18.03.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по западното пътно платно на бул. „Константин Стоилов” между ул. „Панагюрище“ и бул. „Сливница“.

Движението ще се извършва по обходни маршрути:

- от ул. „Каменоделска“ по ул. „Козлодуй“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. „Сливница“;

- от ул. „Каменоделска“ по ул. „Индустриална“, ул. „Владайска река“, бул. „Сливница“.

 

28.02.2020