Временна организация на движението на ул. “Филип Кутев“

Във връзка с изграждането на канализация при кръстовището на ул. “Филип Кутев“ и ул. “Атанас Дуков“ се въвеждат следните промени в организацията на движение:

• от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г. (включително) преминаването на автомобилите по ул. “Филип Кутев“ през кръстовището с ул. “Атанас Дуков“ ще се осъществява чрез временна светофарна уредба.

Ще бъде забранен левият завой от ул. “Филип Кутев“ към ул. “Борис Руменов“.

20.04.2020