Временна организация на движението през кръстовището ул. "6-ти септември" – ул. "Ген. Гурко"

Въвеждат се следните промени в организацията на движение:

- От 14.05.2020 г. до 27.05.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. "6-ти септември" – ул. "Ген. Гурко";

- От 20.05.2020 г. до 09.07.2020 г. (включително) се забранява влизането на превозни средства по ул. "6-ти септември" между ул. "Ген. Гурко" и ул. "Стефан Караджа";

- От 18.06.2020 г. до 09.07.2020 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на превозни средства и се въвежда двупосочно движение по ул. "Стефан Караджа" между ул. "6-ти септември" и ул. "Г. С. Раковски";

От 18.06.2020 г. до 09.07.2020 г. (включително) се променя посоката на движение по ул. "Ген. Паренсов" между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Шишман", като същата ще стане от бул. "Васил Левски" към ул. "Цар Шишман".

13.05.2020