Временна организация на движението на кръстовище ул. „Граф Игнатиев“ - ул. „Цар Шишман“

Във връзка с авариен ремонт на пътната настилка на кръстовище ул. „Граф Игнатиев“ - ул. „Цар Шишман“ от 04.03.2020 г. до 10.03.2020 г. /включително/ се въвеждат следните промени в организацията на движение:

- забранява се влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Граф Игнатиев“ - ул. „Цар Шишман“ с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

- променя се посоката на движение по ул. „Ген. Паренсов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ като същата става от бул. „Васил Левски“ към ул. „Цар Шишман“.

Карта

02.03.2020