Временна автобусна линия до „Новата гора на София" в кв. "Суходол"

На 21.11.2020 год. и 22.11.2020 год. – събота и неделя се разкрива  временна автобусна линия № 56А.

Маршрутът на линия е от спирка с код 2572 "Метростанция "Вардар" (за автобусни линии №№ 45 и 56 и разположена на ул. "Булина ливада") по маршрута на автобусна линия № 56 до кръстовището на ул. "Траян Танев" с ул. "Хармония" (митницата в кв. „Суходол") и наляво по ул. "Хармония", наляво по ул. „Прохладен кът" до пътната допирна точка на ул. „Прохладен кът" – ул. „Кирил Христов" – безименното отклонение за „Новата гора на София", продължава до ул. „Кирил Христов", наляво по ул. „Перла", надясно по ул. „Траян Танев" и по маршрута на автобусна линия № 56 до спирка с код 2572 „Метростанция "Вардар".

Линията ще  обслужва спирки:

- начална/крайна с код 2572 "Метростанция "Вардар" за автобусни линии № 45 и №56;

- двупосочна с кодове 2567 и 2568 "Ж.к. "Западен парк" за автобусна линия № 56;

- двупосочна с кодове 1180 и 1181 "Околовръстен път" за автобусна линия № 56;

- начална/крайна с код 6577 – "Новата гора на София ("Суходол")" на мястото на залесяването.

Часове на тръгване от началните спирки:

- "Метростанция "Вардар" – 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00 часа;

- "Новата гора на София ("Суходол")"– 10:13, 11:43, 13:13, 14:43 и 16:00 часа.

20.11.2020