Внесен е Проект за изменение на Наредбата за местните данъци

5 промила данък за вила в гр. Банкя, 4,5 промила – за втора къща в кв. "Панчарево"

Заместник-кметът на София Дончо Барбалов внесе Проект за изменение на Наредбата за местните данъци, каквото се изисква след последните промени в Закона за местните данъци и такси, приети от Народното събрание в края на ноември т.г.

Според публикуваните на 27 ноември т.г. в "Държавен вестник" промени в ЗМДТ от следващата 2019 г. собствениците на имоти в курортни селища, които не са основно жилище, ще плащат по-висок данък сгради. Това няма да важи за имоти, които са регистрирани като туристически обекти по смисъла на Закона за туризма и собственикът им плаща съответните данъци и такси за това.

На територията на Столична община промените засягат имотите в гр. Банкя, който е със статут на балнеолечебен курорт от национално значение, в кв. "Панчарево" – балнеолечебен курорт от местно значение – и в Природен парк „Витоша“ – климатичен планински курорт от местно значение.

Определените в закона ставки за имотите в курорти от национално значение са от 5 до 7 промила върху данъчната оценка, а за курортите от местно значение – от 4,5 до 6 промила. Решението за размера на данъка в тези граници се взима от общинските съвети в съответните населени места.

За да спази изискването на закона, Столичният общински съвет трябва да гласува промени в Наредбата за определяне на местните данъци, с които да определи новите данъчни ставки  за трите курортни селища. Предложението, внесено в СОС, е размерът да е на минимума, посочен от законодателя, а именно – 5 промила за имот в гр. Банкя и 4,5 промила – за кв. "Панчарево" и Природен парк "Витоша".

Промените няма да засегнат собствениците, за които имотите в тези селища са основни жилища. Те ще продължават да плащат както досега половината (50%) от данъка, дължим  за имот в София – 1,875 на хиляда върху данъчната оценка.

Според измененията в закона, ако бъде установено, че даден собственик е посочил повече  от един имот като „основно жилище“ на територията на цялата страна, той ще загуби правото си на 50% отстъпка за основното и ще плаща пълен данък за всеки от имотите си.

По данни от данъчната система на Столична община засегнатите от новия, по-висок данък, партиди в гр. Банкя ще бъдат 14 152, а в кв. "Панчарево" – 677.

С промените в Закона за местните данъци и такси се въвежда и нов начин за изчисление на данъка върху МПС. С цел възможно най-рано собствениците на МПС в София да са наясно какъв данък ще дължат за своите коли за 2019 г. Столична община ще се придържа към минималните ставки, определени в Закона за местните данъци и такси.

В Проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на Столична община са отразени и други законови изменения, които не водят до промени в данъците за гражданите.

06.12.2018