"Визия за София" представя дългосрочните цели за развитие на Столична община


Форум “София: 2050” ще се проведе на 2 септември от 15 до 20 часа в Зала 2 на НДК и ще бъдат представени 24 дългосрочни и над 300 краткосрочни цели за София и крайградските територии

На 2 септември, от 15 до 20 часа в Зала 2 на НДК (Театър “Азарян”) ще се проведе форумът “София: 2050”, на който екипът на Визия за София ще представи за първи път дългосрочните цели за развитие на Столична община. "Визия за София" е резултат от двугодишна работа по инициативата на Столична община за създаване на дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Форумът е с вход свободен и ще бъде излъчван и във Facebook страницата на инициативата с възможност за коментари на живо.

Целите, които ще бъдат представени за първи път на събитието, са формулирани на основата на много обработена информация в хода на работа по "Визията" през последните две години:

  • данни, анализи и изследвания (близо 3700 ресурса, събрани и анализирани в рамките на инициативата);
  • дискусии (над 700 експертни срещи и събития с участието на над 10 000 представители на различни заинтересованите страни);
  • множество активности за събиране на обратна връзка от гражданите (срещи в различни квартали на София, постоянна точка за контакт на "Ларгото", дигитална анкета и представителни социологически изследвания).

Програма на събитието:

15:00 – 15:30 ч. – Откриване от Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, и представяне на процеса по създаване на "Визия за София" и получената обратна връзка от Любо Георгиев, ръководител на екип "Визия"

15:30 – 16:00 ч. – Представяне на цели в направление "Градска среда"

16:00 – 16:30 ч. – Представяне на цели в направление "Икономика"

16:30 – 17:00 ч. – Представяне на цели в направление "Околна среда"

17:00 – 17:30 ч. – Представяне на цели в направление "Транспорт"

17:30 – 18:00 ч. – Представяне на цели в направление "Идентичност и култура"

18:00 – 18:30 ч. – Представяне на цели в направление "Хора"

18:30 – 19:00 ч. – Представяне на цели в направление "Управление"

19:00 – 19:30 ч. – Представяне на изследване на нагласите към предложените цели

19:20 – 20:00 ч. – Как ще прилагаме "Визията"?

20:00 ч. – Закриване.

След форума продължава работата по оформлението на "Визията" и пълният резултат с всички цели, мерки и индикатори ще бъде представен с голяма изложба през октомври и ноември 2019. Финалният стратегически документ "Визия за София" ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичния общински съвет след октомври 2019 г. заедно с първи пакет от мерки и с предложение за механизъм за актуализацията и координация на изпълнението му занапред. Новоприетата "Визия за София" ще послужи и за основа при подготовката на актуализацията на действащия Общ устройствен план на Столична община.

"Визия за София" е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града и крайградските територии. Стратегията цели да обедини като върхов стратегически документ всички стратегии на Столична община и да предложи цели, мерки и индикатори за дългосрочното развитие на града и общината с хоризонт 2050 г. Методологията на работа по "Визията" стъпва на няколко основни принципа: събиране на всички съществуващи данни за състоянието на средата; изследвания и анализ; информиран диалог за бъдещето на София с участието на максимален брой граждани и заинтересовани страни.

За повече информация: Адрияна Михайлова

Комуникации: "Визия за София"

Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона

+359878398489

a.mihaylova@vizia.sofia.bg

https://vizia.sofia.bg

За "Визия за София":

“Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии” е инициатива на Столична община, която създава механизми за взаимодействие и анализ на моментното състояние на София, за да служи за основа на всички бъдещите стратегии за развитие на града до 2050. Основна задача на "Визията" е да подобри начина на градско планиране като включи още в началото на процесите за взимане на решения всички заинтересовани страни. Абонирайте се на https://vizia.sofia.bg/, за да получавате информация и да участвате в процеса по създаване на споделена "Визия" за бъдещето на града.

31.08.2019