Вечер на любовната лирика

9 април, вторник, ОКИ „Красно село” – зала 1, 18 часа

„Литературен салон "Красно село

Вечер на любовната лирика

с участието на Анна Багряна и Димитър Христов

Заповядайте!

АФИШ НА ВЕЧЕРТА

08.04.2019