Важно съобщение до превозвачите, осъществяващи таксиметров превоз на територията на Столична община

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Във връзка с разпространението на новия коронавирус 2019-nCov (COVID-19) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност от международно значение по отношение на заболяването, с цел недопускане и ограничаване разпространението му на територията на Столична община, съобразно Заповед № СОА20-РД09-1458/11.03.2020 г. е необходимо в оперативен порядък да създадете необходимата организация и контрол за:

  • регулярно почистване и дезинфекция в леките таксиметрови автомобили;
  • осигуряване на лични предпазни средства за персонала.

 

11.03.2020