Възстановени са два от заслоните на Витоша

Извършен е ремонт на два от заслоните в планината Витоша. Това са заслоните
на Златни мостове. Започна и изграждането на заслон "Комините". Това
съобщиха от Фондация "София – европейска столица на спорта". Изцяло е
обновена и сцена пред хижа "Алеко".
Започна и ремонтът на 6 чешми и две тоалетни, които са част от споразумението
"Един ден на Витоша" между Природен парк "Витоша" и Фондация "София –
европейска столица на спорта" до 2023 г. Ще бъдат възстановени още 5 чешми.
С финансовата подкрепа на Фондацията бе финансиран спортно-туристически
сборник за Витоша, издаден от Дойчин Боянов, както и документалния филм за
обучение "Живот без следа – Бъдещето на природата е в наши ръце" от проекта
"Паспорт за приключения".

Сцената на Алеко сега


 

04.03.2021