Възстановяване на Западен парк – представителна част, гр. София


Наименование на проекта: Възстановяване на Западен парк – представителна част, гр. София

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 6 457 140.16 лв.

БФП: 5 327 435.38 лв.

Собствено финансиране: 1 129 704.78 лв.

Период на изпълнение: 10.05.2018 г. – 10.11.2021 г.

Кратко описание: Западен парк е един от най-големите столични паркове с общоградско значение. Заобиколен е от жилищните комплекси Гевгелийски, Западен парк, Захарна фабрика, Света Троица, Илинден, Разсадника, Красна поляна, Люлин 10 (както и останалите 9 микрорайона), като от центъра на града към него водят значими транспортни комуникации – булевардите Сливница и Царица Йоанна.

Територията обхваща около 53 ха нетна площ до рамкиращите комуникации и около 60 ха бруто (включително комуникациите и прилежаща част от контактните територии) и има следните граници:

  • на североизток – бул. Сливница
  • на югоизток – ж.п. линията София – Перник
  • на югозапад – бул. Царица Йоанна
  • на северозапад – река Суходолска.

Резултати:

  • Реконструирана паркова площ – 53 ха
  • Изградени и рехабилитирани паркови алеи – 49 650 м2
  • Повишена сигурност за гражданите чрез енергоефективно осветление и видеонаблюдение
  • Осигурена достъпна паркова среда за хора с увреждания;
  • Монтирани елементи на парковото обзавеждане;
  • Завършени са СМР по одобрен проект и преработки по чл. 154
12.08.2022