Възможности за комуникация с администрацията на СО по електронен път

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

Във връзка с препоръките на Оперативния щаб на Столичната община за максимално ограничаване на социалните контакти с цел превенция на разпространението на COVID-19 информираме гражданите за възможностите за комуникация с администрацията по електронен път:

✔️ На адрес https://call.sofia.bg/ (Информационна система на Контактния център на Столична община) могат да се подават: 

 • неспешни сигнали, свързани с проблеми в градската среда, като не се изисква предварителна регистрация;
 • писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация. Изисква предварителна регистрация, като потребителят задължително трябва да посочи във формата за регистрация актуален e-mail адрес.

✔️ Чрез изпращане на съобщения към Столична община в Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Всеки гражданин може да се регистрира в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) като се идентифицира с Персонален Идентификационен Код на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 • През ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, както и искания/заявления за електронни услуги, подписани с КЕП.

✔️ На адрес szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient може да се направи справка за дължимите данъци и такси към Столична община и да се заплатят задълженията по електронен път с дебитна или кредитна карта.

Справката е достъпна чрез:

 • ЕГН/Булстат/ЛНЧ и ПИН, издаден от общината;
 • Персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите (ПИК на НАП);
 • Квалифициран електронен подпис (КЕП) на физическо лице.

✔️ На адрес https://usl.sofia.bg е осигурена възможност за заявяване по електронен път на административни услуги от категориите „Гражданска регистрация“, „Местни данъци и такси“, „Общинска собственост“ и „Туризъм“.

Предоставянето на електронни административни услуги изисква задължителна регистрация в системата за електронни услуги и наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:

 • "Информационно обслужване" АД
 • "Инфонотари" ЕАД
 • "Борика" АД
 • "Система за електронни плащания/СЕП България" АД
 • "Евротръст Технолъджис" АД

Информация за предварителните изисквания и настройки, които са необходими за използване на електронните услуги, може да намерите в меню „Въпроси/отговори“ (https://t2m.io/wQL2XMQC), „Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)“ - https://t2m.io/buGjXv3t

✔️ На адрес https://svc.sofia.bg/e-document имате възможност за подаване на електронно подписани документи (писма или жалби) до: председателя на Столичния общински съвет (СОС) и председателите на постоянните комисии към СОС; кмета на Столичната община и неговия екип; кметовете на райони; управителите на Общинските предприятия.

За да ползвате услугата, е необходимо:

 • да сте се регистрирали като потребител в официалния портал на София (виж Процедура за регистрация);
 • да разполагате с удостоверение за квалифициран електронен подпис (за физическо или юридическо лице), издадено от българските доставчици на удостоверителни услуги и удостоверението да е асоциирано към вашето потребителско име (функция Регистриране на КЕП);
 • операционната система на компютъра/лаптопа да е Windows и да има инсталирана актуална версия на Java. (Забележка: Към момента услугата не е налична за потребители, работещи с операционни системи Linux или Mac).
10.03.2020