Възможности за електронни услуги

 

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ БЛАНКИ за подаване на декларации и искания за услуги от общинските районни отдели МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ от сайта на Столична община https://www.sofia.bg/sample-documents и да се попълнят предварително от гражданите, за да се избегне образуване на опашки пред общинските администрации.
 

Електроният портал на Столична община на адрес: https://usl.sofia.bg/eportal/pages/services.xhtml предоставя следните онлайн услуги:
✔ издаване на  удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местни данъци и такси
✔ издаване на удостоверение за декларирани данни
✔ издаване на копие от подадена данъчна декларация
✔ издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозните средства
✔ издаване на дубликат за платен данък върху ДНИ и ТБО
✔ издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство.

 

Напомняме ви, че проверка и плащания на местни данъци и такси могат да се извършват през портала на Столична община на следния електронен адрес: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

За да ползвате тази електронна услуга, ви е необходимо да сте си издали един от изброените кодове:

 • ПИН – код, издаден от отделите „Общински приходи“ на Столична община;
 • ПИК – код, издаден от НАП;
 • валиден електронен подпис (само за физически лица).

Плащания могат да се извършват и през финансовите посредници, с които Столична община има сключени договори за разплащане на местните данъци и такси (списъкът е по азбучен ред):

 • "Айкарт" АД
 • Банка ДСК
 • „Български пощи“ ЕАД
 • „Дайнърс клуб България“ АД
 • "Изипей" АД
 • ИПЕЙ
 • Обединена българска банка
 • Пощенска банка
 • Първа инвестиционна банка
 • Транскарт Файненшъл Сървисис
 • Уникредит Булбанк АД
 • "Фаст Пей ХД" АД 

Възможности за безконтактно плащане при заявяване на административни услуги в НАГ:

За да осигурим условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространението на коронавируса от днес можете да извършвате безконтактно плащане при заявяване на административни услуги в Направление „Архитектура и градоустройство“, чрез ПОС терминал посредством банкови карти.

За нуждите на Направление „Архитектура и градоустройство“ са осигурени два мобилни ПОС терминала, разположени в деловодството, като по този начин се цели спестяването и чакането на две отделни гишета - едното от които на Общинска банка, което беше единствената възможност за извършване на плащане на място до този момент.

Призоваваме гражданите, които имат възможност да се възползват от услугата да го направят, за да ограничим максимално риска от заразата.

За тези, които нямат възможност остава варианта за плащане на гишето на офис на Общинска банка, разположен на партера на ул. „Сердика“ № 5.

16.03.2020