Възложиха на районните кметове да ускорят работата за намирането на терени и подготовка на проекти за нови детски градини

По указание на кмета на София Йорданка Фандъкова днес зам.-кметът по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов проведе работна среща с всички столични районни кметове, за да им възложи да ускорят работата по намирането на подходящи терени, отчуждаването, проектирането и процедурите по изграждане на нови сгради за детски ясли и градини. В зависимост от необходимостта на всеки район кметовете могат да търсят и подходящи готови сгради, които да се преустроят в детски заведения. 

Повод за срещата беше правителственото решение от 30 юли т.г. за отпускане на 50 млн. лв. за детски ясли и градини в София. В бюджета на столицата са предвидени 24 млн. лв. за тази цел, а общо отпуснатите средства от държавата за отчуждаване на подходящи терени, проектиране и изграждане на детски заведения вече станаха 65 млн. лв.

"Колкото по-бързо се предложат проекти за изпълнение, толкова по-бързо ще бъдат разкрити нови места за децата от яслена до 6-годишна възраст. Ако средствата, отпуснати от МС не бъдат усвоени по предназначение, има опасност да бъдат изискани обратно" –  коментира Барбалов.

Важно за осигуряването на повече нови места за детски градини е предложената от кмета на Столична община промяна в два нормативни документа на МРРБ и МЗ, с които да бъдат облекчени условията за строителство на детски градини. Промяна на правила цели пълноценно използване на терените, определени за детски градини.

В момента Столична община изгражда 13 сгради на детски градини, от които 9 ще бъдат завършени до края на 2020 г. Предстои да започне строителство и на още 4 сгради – на две нови ясли, едно разширение за яслена група в „Кремиковци“ и преустройство на сграда в „Триадица“ за две нови групи.

 

31.07.2020