Въвежда се временна забрана за паркиране в участък на ул. „Московска“

              

Във връзка със снимки на видео клип от компания „Морфилм“ ООД:

От 10:00 до 20:30 часа на 22.07.2021 г. да се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип на ул. „Московска“ между ул. „Париж“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

 

21.07.2021