Въвежда се нова версия на софтуера за местни данъци и такси

Нова версия на софтуера за местни данъци и такси "Матеус" ще бъде инсталирана през следващите дни в районните данъчни отдели на Столична община, съобщиха от дирекция "Общински приходи". Целта е да се подобрят функциите за обработка на информацията в административните масиви. По време на инсталирането може да възникне забавяне на обслужването в съответните данъчни отдели.

Софтуерът "Матеус", който бе разработен от Информационно обслужване преди повече от 10 години, позволява на общинската администрация да улесни комуникацията с клиентите си и да подобри качеството на обслужване.

„Матеус" дава възможност за извършване на плащания на ПОС терминали в касите на данъчните служби в общините. Системата има и приложение, което позволява online проверка на задълженията на данъчно задължено лице към общината –https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf   

Системата позволява лесно администриране и поддържане на регистър на гражданите, регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетна дейност.

26.10.2022