В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ могат да бъдат намерени архивни снимки на сгради със статут на недвижима културна ценност

Снимковият материал е част от работата на сформираната през септември 1976 г. група с отговорник зам.-директора на НИПК арх. Стефан Матеев, групов ръководител арх. Мариана Георгиева, проучватели: арх. Светла Иванова, арх. Стоян Янев, арх. техн. Александра Коканова, технически изпълнител Тамара Георгиева и фотограф Никола Даскалов. В последствие към групата са включени арх. Симеонка Бракалова и фотографът Калинка Горчилова. Задачата на групата е била да изготви предложение за обявяването на всички паметници на културата в София, както и да изпълни Постановление № 36 на Министерския съвет за обявяване на паметниците на културата в Зона "Археологически резерват Сердика".

Фотодокументацията е направена в периода 1976 – 1977 г. и е част от предложение за обявяване на архитектурни паметници на културата от периода 1878 – 1944 г. в гр. София, известно като „Синята книга“ на НИПК. До момента са публикувани снимки на сградите, разположени на 15 улици и площади, като в следващите седмици ще бъдат допълнени и снимките от останалите улици.

08.02.2021