В район "Искър" и р-н "Нови Искър" на Столична община „Булекопак“ АД провежда конкурси, насърчаващи разделното събиране на отпадъците от опаковки

 

Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД организира три конкурса в СО – район „Искър“ и район „Нови Искър“. С тях фирмата, която изгражда и обслужва системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки  в двата района, цели да фокусира вниманието на децата върху повторната употреба на продуктите, върху това как ежедневните ни навици се отразяват на околната среда и да насърчи тяхното отговорно отношение и „зелено“ мислене.

Първият конкурс – „Нашата зелена елха“ – е за украса на коледните елхи в детските градини с играчки/предмети, изработени от децата от различни опаковки, подръчни и естествени природни материали (шишарки, борови клонки и др.). Конкурсът се провежда сред детските градини на територията на район „Искър“ и р-н „Нови Искър“ в периода от 15.11.2021 г. до 15.12.2021 г. Наградите се разпределят между различните детски градини, които са участвали в конкурса, поотделно за двата района, и са под формата на ваучери, свързани с подобряване на материалната база на детските заведения и нейното оборудване за децата.

Вторият конкурс – „Мисли зелено, събирай разделно“ е предназначен за ученици от 1-ви до 7-ми клас, които учат в училищата на територията на двата района. В периода от 22.11.2021 г. до 10.12.2021 г. те трябва да изпратят своите рисунки на посочената тема на адресите на районните администрации на двата района:

  • За ученици от училищата на територията на район „Искър“ – СО, район „Искър“ – София, ж.к. "Дружба", бул. "Кръстю Пастухов" № 18, отдел ОКСД, за Милена Хаджийска;
  • За ученици от училищата на територията на район „Нови Искър“ – СО – район „Нови Искър“ – гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле"  № 121, отдел ОСДКСПП, за Росица Христова, тел.: 0893 58 33 37;
  • Участниците могат да изпращат рисунките и до адреса на „БУЛЕКОПАК“ АД: гр. София, бул. "Брюксел" 11Б, офиси BLU, етаж 5, офис 4, за Анастасия Обретенова.
    Разходите по изпращането са за сметка на участника.

Наградите в конкурса „Мисли зелено, събирай разделно“ се разпределят между участниците, поотделно за двата района, по възрастови групи и включват ваучери за книжарници „Хеликон“, електронен четец Kindle, смарт часовник XIAOMI и безжични слушалки XIAOMI.

Третият конкурс е за есе на тема: „Как да намалим отпадъците в нашето ежедневие“. Той е предназначен за ученици от 8-ми до 12-ти клас, които учат в училищата на територията район „Искър“ и р-н „Нови Искър“. Всеки, който желае да участва, може да го направи в периода от 06.12.2021 г. до 31.12.2021 г., като изпрати своето есе на e-mail: kids@bulecopack.com и на:

  • За ученици от училищата на територията на район „Искър“ – oksd@raioniskar.bg
  • За ученици от училищата на територията на район „Нови Искър“ – info@novi-iskar.bg

Наградите в конкурса за есе се разпределят между участниците, поотделно за двата района, и са електронен четец Kindle, смарт часовник XIAOMI и безжични слушалки XIAOMI.

Пълните правила за участие в конкурсите може да видите на http://www.bulecopack.com/bg/konkursi , www.raioniskar.bg и www.novi-iskar.bg. и тук :

 

„Нашата зелена елха“ – условия – район „Нови Искър“

„Нашата зелена елха“ – условия – район „Искър“

„Мисли зелено, събирай разделно“ – условия – район „Нови Искър“

„Мисли зелено, събирай разделно“ – условия – район „Искър“

„Как да намалим отпадъците в нашето ежедневие“ – условия – район „Нови Искър“

„Как да намалим отпадъците в нашето ежедневие“ – условия – район „Искър“

 

 

23.11.2021