В памет на словото: Юбилейни вечери на бележити представители на българската литература – Илия Бешков

В памет на словото

25 юни, вторник, 18 часа, ОКИ "Красно село"

Юбилейни вечери на бележити представители на българската литература – 60 години от смъртта на Илия Бешков.

Заповядайте, очакваме ви!

05.06.2019