В памет на словото – 50 години от смъртта на Никола Фурнаджиев

19 декември, сряда, 18:00 часа, ОКИ „Красно село”

В памет на словото – 50 години от смъртта на Никола Фурнаджиев

Заповядайте!

03.12.2018