В памет на словото – 105 години от рождението на Павел Вежинов

19 декември, четвъртък, ОКИ „Красно село”, 18:00 часа

В памет на словото:

Юбилейни вечери на бележити представители на българската литература – 105 години от рождението на Павел Вежинов

Заповядайте!

05.12.2019