В градските паркове и градини на Столична община са извършени двукратни обработки срещу кърлежи

В градските паркове и градини на Столична община са извършени двукратни обработки срещу кърлежи

В градските паркове и градини на Столична община са извършени двукратни обработки срещу кърлежи. Обработките се извършват при окосени тревни площи и сухо време поне едно денонощие. Контролът за правилното прилагане и използване на препаратите (биоциди) периодично се извършва от СРЗИ. Използват се препарати, одобрени от Министерство на здравеопазването. За пълна ефективност в действието на препаратите е необходимо поне 24 часа след пръскане времето да е без валежи. Наличието на влага и подходяща температура благоприятства развитието и размножаването на третираните организми.

Правят се теренни наблюдения на най-често посещаваните зелени площи от СРЗИ и дирекция „Зелена система“ на Столичната община.

Обработки са извършвани в "Южен парк" – 1. и 2. част, Борисова градина, Градска градина, градина "Докторски паметник", Северен парк и др.

Направена е обработка срещу кърлежи и в зелените площи в районите "Красно село", "Възраждане", "Оборище", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Илинден", "Искър", "Овча купел", "Люлин", гр. Банкя, "Панчарево", "Кремиковци", "Витоша", "Връбница", "Слатина" и "Подуяне".

На територията на останалите райони е започнало извършване на обработки и дейността продължава при сухо време.

През април е извършена ларвицидна обработка срещу комари, както и дератизация, съгласно даденото предписание от СРЗИ във всички райони на Столична община.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация.

Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20.00 часа.

При получени сигнали от граждани на общински терени към районните администрации местата се подават на фирмата изпълнител за допълнителни третирания.

Обработките на зелените площи в междублоковите пространства, се извършват по възлагане на районните кметове.

Специализираният контрол се осъществява от експерти на СРЗИ.

Препаратите, които се използват, са разрешените съгласно нормативните изисквания.

21.05.2019