В галерия „София“ гостува изложба на Регионалния исторически музей – Добрич

На 3 април 2019 г. от 18:00 ч. в галерия „София“ на Столична библиотека ще бъде открита изложбата „С порива на птиците“ на Регионалния исторически музей – Добрич.

Изложбата е посветена на 110-годишнината от рождението на Петър Славински (Петър Атанасов Чолаков) и 140-годишнината от обявяването на София за столица на България. Тя включва ценни оригинали: книги, писма и ръкописи на писателя, неговата пишеща машина, както и част от уникална колекция от накити.

Петър Славински има решаваща роля за развитието на Градската библиотека на София, за утвърждаването ѝ като най-голямата столична общодостъпна библиотека и библиотека за безплатен домашен прочит. Негова заслуга е и дейността по съставянето и поддържането на единен централен каталог на цялото градско книжно богатство. Непосредствено след Деветосептемврийския преврат през 1944 г. за кратко време Петър Славински заема поста кмет на гр. София.

Вход свободен. Заповядайте!

01.04.2019