В Център за социална рехабилитация и интеграция изработиха мартеници

По случай празника, символизиращ настъпването на пролетта – 1 март, представители от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Чудеса“ (с приоритет деца и лица с увреден слух) в ж.к. „Стрелбище“, в който се провеждат различни ателиета за развитие на творчески заложби, музикални и театрални ателиета и курсове по ръкоделие, народни и модерни танци, синхронно пеене и жестомимика, и приложни изкуства за съхраняване на бит и култура, изработиха мартеници за всички лица, настанени в Центъра за кризисно настаняване на бездомни лица в ж.к. „Захарна фабрика“. Кризисният център функционира ежегодно до 31 март, ежедневно се посещава от над 180 лица, останали без дом.

 

28.02.2020