Увеличава се пропускателната способност на "Сточна гара"

От днес светофарната уредба на "Сточна гара" е със сменена програма на работа. Промяната засяга подхода към "Сточна гара" от ул.„Константин Стоилов“. Промяната се състои в увеличаване на времетраенето на зеления сигнал за направлението от ул. „Константин Стоилов“, като по този начин се увеличава пропускателната способност на този подход с до 300 превозни средства на час. Целта е приоритизация на градския транспорт, като по този начин се намаляват закъсненията на превозните средства на градския транспорт, преминаващи през посочения пътен участък.

26.01.2021