Увеличава се честота на събиране на отпадъци от опаковки

В отговор на наблюдаващото се преди и по време на празниците увеличаване на изхвърлените количества опаковки, както в системата за разделно събиране, така и в съдовете за битови отпадъци, фирмите по разделно събиране на отпадъци ще работят с увеличена честота през следващите три седмици. Целта е да се съберат разделно опаковките, генерирани от гражданите.

Предвижда се да се извършва допълнително обслужване на цветните контейнери и почистване около тях във всички райони на територията на Столична община. Актуализираните графици могат да се видят на интернет страницата на Столичен инспекторат

http://inspectorat-so.org/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0

Припомняме, че по-големите по обем кашони, кутии и други отпадъци от опаковки е необходимо да бъдат приведени във възможно най-малък обем и поставени в контейнерите, а не извън или в сивите съдове за битови отпадъци.

От фирмите за разделно събиране са предоставени информационни материали – брошури и плакати, които показват „Пътят на отпадъка“. Информационни клипове на „Екобулпак България“ и „Екопак България“ са публикувани на страницата на Столичен инспекторат.

23.12.2020