Увеличава се борят на автобусите по линия № 14

Във връзка с прекратяване обслужването на Допълнителна маршрутна линия № 35 ( с. Кривина до ж.к. „Люлин 1“) от частната фирма превозвач Столичната община с цел защита на публичния интерес е предприела спешни мерки за недопускане нарушаване на транспортната услуга в район "Искър". За целта от 03.02.2020 г. се увеличава броят на обслужващите коли по автобусна линия № 14 (Автостанция "Изток" – гара Искър). Маршрутът на автобусната линия максимално препокрива този на ДМЛ 35 в най-засегнатия участък: с. Кривина, с. Казичене, кв. "Бусманци", ж.к. „Дружба 1“. Интервалът на движение на колите по линията се намалява от 33 мин. на 25 мин., като същата се подпомага и от автобусни линии № 8 (с. Кривина – с. Герман) и № 10 (с. Бусманци – кв. “Димитър Миленков“). Линия № 14 осигурява връзки със силни линии от наземния транспорт, както и метро:

- Автобуси с номера 84, 88, 184, и 604;
- Трамваи №№ 20 и 23;
- Метростанции от 1-ви метролъч „Искърско шосе“ и „Софийска Света гора“.

На територията на Столична община през годините са били въведени в експлоатация 19 допълнителни маршрутни линии. Поетапното развитие на метролъчовете и постоянното увеличаване през годините на транспортна задача и обхвата на обществения транспорт прави тези линии икономически нерентабилни за частните превозвачи, поради което те се отказват от този вид превоз със затихващи функции. Към настоящия момент броят на действащите допълнителни маршрутни линии на територията на столицата е само 3.

31.01.2020