Устойчивото развитие на Балканите през погледа на младите обсъдиха студенти в Истанбул

Краят на август 2022 г. в Истанбул се проведе B40 Young City Representatives Summit – събитие, събиращо младежи и студенти от 40 балкански града. Инициативата даде възможност на младите от градовете – членки на мрежата на B40 Balkan Cities да представят своите визии и предизвикателства пред устойчивото развитие на градовете в региона.

Представителите на София тази година бяха Денис Иванов (УАСГ), Милена Христова (СУ), Теодора Христова (УАСГ) и Александър Иванов (СУ).

Участието на представители на българската столица в инициативата B40  бе обсъдено на провелата се среща през лятото между кмета на София Йорданка Фандъкова и на Истанбул – Екрем Имамоглу. Тяхното участие бе подкрепено от Асоциация за развитие на София и направление „Архитектура и градоустройство".

Представителите на София участваха в четири трансформиращи дни с дискусии, панели, дейности за работа помежду им и с останалите представители, както и множество семинари. Милена, Теодора, Алекс и Денис представиха и разказаха за София, споделяйки нейната визия, добри практики, многопластова култура, история и съвременен живот.

Програмата беше изготвена въз основа на целите на ООН за устойчиво развитие, към които се стреми и София. Устойчивото развитие отговаря на нуждите на днешния ден, без да прави компромис с нуждите на утрешния ден. „Това означава, че за днес трябва да се планират достатъчно ресурси за бъдещите поколения и именно тук младите представители получиха вниманието. Най-важният елемент от това планиране са бъдещите поколения. Най-важният въпрос, който бе разглеждан в програмата на срещата на върха на представителите на младите градове B40, е да се повиши осведомеността относно значението и ролята на младите хора в реализирането на Целите за устойчиво развитие“, разказва с ентусиазъм Денис Иванов.

В рамките на петте дни взеха участие в общо седем работилници и дискусии по важни за бъдещето и настоящето теми – Екология и околна среда, Култура и изкуство, Наука, технологии и иновации, Човешки права и равенство, Градска среда и спорт, Градска среда и Архитектура, както и Личностно развитие и кариерно ориентиране. Всеки панел беше съставен от професионална дискусия между доказани се лидери, предприемачи, активисти и политици, влизащи в диалог с младите Балкански представители. Сериозните дискусии бяха редувани и с интерактивни събития, които насърчаваха опознаването, изграждането на приятелство между младите хора, които имаха възможността да посетят историческата част на Истанбул, да плават с кораб през Босфора, да общуват в по-неформална обстановка, да градят полезни контакти и връзки между градовете. Представителите на София и други български градове успяха да покажат и характерни български фолклорни танци и музика на вече техните приятели от Турция, Гърция, Румъния, Косово, Черна гора и Албания.

 

 

13.09.2022