Устойчиви градове – нови предизвикателства и възможности пред общините

На 28 – 29 май 2018 г. гр. София е домакин на международната конференция, организирана от Habitat for Humanity – фондация „Подслон за човечеството“ в рамките на проект BUILD SOLID GROUND, финансиран от ЕК чрез Главна дирекция "Международно сътрудничество и развитие". На форума ще се разгледат важните въпроси като устойчивото развитие на съвременните градове в контекста на нарастващата урбанизация, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременните градски територии и действията на общините за тяхното решаване.

Защо темата за градовете е толкова важна? До 2030 г. 3 от всеки 5 души ще живеят в градовете, което прави урбанизацията една от най-трансформиращите тенденции на 21-ви век. Тази нарастваща урбанизация има огромно въздействие върху населението, икономиката, околната среда и хуманитарните аспекти на градовете по целия свят, независимо дали са развити или развиващи се.

„Столична община като асоцииран партньор по проекта несъмнено следва да съобрази всичките си политики и мероприятия, които провежда, с климатичните промени, на които сме свидетели. Следва да сме гъвкави и мерките, които планираме във всички сфери на местни дейности, да адресират климатичните промени, да са ефикасни и да се търси синергичното въздействие..“ – това каза г-жа Йоана Христова, зам.-кмет на направление „Зелена система, екология и земеползване“ към Столична община, като послание към организаторите и гостите на конференцията.

По време на конференцията ще бъде представена Стратегията за адаптация към климатичните промени на Столична община от г-жа Теодора Полимерова – директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“ към СО.

Проектът ще се реализира в продължение на три години до 2020 г., в  единадесет европейски страни: Белгия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното кралство, както и в някои страни извън Европа.

29.05.2018