Успешно приключи есенният сезон в Новата гора на София

С 12 000 засадени дървета приключи първият сезон от масовото засаждане на новия зелен пояс на София – Новата гора на София. В засаждането на фиданките от липа, акация и цер се включиха над 1000 доброволци от различни възрасти. Инициативата ще продължи и следващия залесителен сезон, когато очакванията са за нови 50 000 дървета.

Новата гора на София е проект на Столична община за трансформация на пустеещ общински терен и превръщането му в зелен пояс със 120 000 дървета на площ от 225 дка до края на 2018 г. За засаждането общината разчита изцяло на доброволци, предоставяйки организацията, фиданките и материалите за засаждането.

За повече информация: www.novatagora.bg

 

 

 

01.12.2017