Уред за дезинфекция на въздуха е тестово поставен в трамвайна мотриса

Направление „Транспорт и градска мобилност“ към Столична община съвместно с Националния център по заразни и паразитни болести – София извършва изпитания на UVC уреди, предназначени за дезинфекция на въздуха в трамвайна мотриса от градския транспорт.

Резултатите от изпитанията показаха, че монтираните два уреда в тестовата трамвайна мотриса ефективно намалиха микрофлората във въздуха с до 80%. Тестовата мотриса можете да видите по маршрута на линия № 3.

Уредите използват сертифицирани UVC източници.

Лампите от серията UVC 2020 съответстват на всички необходими стандарти и нормативни актове, както и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници, и съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

25.03.2022