Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество (BALANCE)


Име на проекта: Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество (BALANCE)

Програма: Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз (DG ECHO)

Бюджет на СО: 112 505,60 лв.

БФП: 95 628,37 лв.

Съфинансиране: собствен принос - 16 875,50 лв.

Период на изпълнение: 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.

Кратко описание: Ролята на Столична община в изпълнението на проект BALANCE е свързана с осигуряване участието на експерти и експертиза от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ във всички проектни дейности за реализиране на международно теренно учение за гражданска защита.

Партньори: Водещ партньор: Европейският Университет в Никозия (Кипър), а  партньори на Столична община:  Министерство на вътрешните работи (Черна гора), Институт за хидрометеорология и сеизмология в Подгорица (Черна гора), Министерство на вътрешните работи (Кипър), Университет на Западна Македония (Гърция), Провинция Потенца (Италия), Национална Обсерватория на Атина (Гърция), Алфа безпилотни системи – Мадрид, Област Лежа (Албания), Център за развитие на демократизацията (Албания) и Секретариат за гражданска защита към Министерство на вътрешните работи (Гърция). Асоцииран партньор на Столична община в изпълнението на проект BALANCE е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи на Р. България.
11.08.2022