Удължават се до 23 август въведените промени в организацията на движение на ул. „Първа българска армия“

До 23.08.2021 г. (включително) остава забраната за влизането на пътни превозни средства по ул. „Първа българска армия“ между моста на река Суходолска и ул. „Нешо Бончев“, включително и през кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Нешо Бончев“.

До 23 август остава забраната за движение на ППС и в участъка между ул. „София“ и ул. „Мара Бунева“, включително и през кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Мара Бунева“.

Въведените временни промени за маршрути за движение на част от градския транспорт остават в сила до 23 август.

05.08.2021