Удължава се до 15.02. организацията на движението във връзка с изграждане на нов водопровод по ул. „Първа българска армия“, ул. „Проф. Иван Георгов“ и бул. „Илиянци“

Във връзка с реконструкция на съществуващи и изграждане на нови консумативни водопроводи:
- по ул. „Първа българска армия", от ул. „Гено Киров" до ул. „Нешо Бончев";
- по ул. „Първа българска армия", от ул. „Нешо Бончев" до мост на р. Суходолска;  
- по ул. „Проф. Иван Георгов", от ул. „Първа бълг. армия" до ул. „Локомотив";
- по ул. „Локомотив", от ул. „Проф. Иван Георгов" до бул. „Илиянци";
- по бул. „Илиянци", от ул. „Първа българска армия" до ул. „Сергей Румянцев" се въвежда промяна в организацията на движение.

От 22.12.2018 г. до 15.02.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в кръстовището на бул. „Илиянци", ул. „Сергей Румянцев" и ул. „Локомотив".

От 00.00 часа на 22.12.2018 г. до 24.00 часа на 15.02.2019 г.  автобусите по линия № 79 ще се движат от бул. „Илиянци“ надясно по ул. „Първа българска армия“, наляво по ул. „Проф. Иван Георгов“ до СТИНД, двупосочно.

По маршрута на автобусна линия № 79 се закриват спирки с кодове:
- 1000 и 1001 УЛ. ЛОКОМОТИВ;
- 1722 ПГВАД.

Автобусите от линия № 100 ще се движат, както следва (в посока кв. "Бенковски"): от ул. „Първа българска армия” надясно по ул. „Проф. Иван Георгов” и по маршрута си до кв. „Бенковски“, двупосочно.

По маршрута на автобусна линия № 100 се закриват спирки с кодове:
- 2148 “Ул. "Проф. Иван Георгов“;
- 2142 и 2144 “Ул. "Просвета";
- 1000 и 1001 “Ул. "Локомотив”;
- 1722 ПГВАД.

По маршрутите на автобусни линии №№ 79 и 100 се разкриват временни спирки, както следва:
- на ул. „Проф. Иван Георгов” след ул. „Първа българска армия” в посока към кв. „Бенковски“;
- на ул. „Проф. Иван Георгов” след Т-образното кръстовище в посока към "Пътностроителна техника".

Съществуващите в маршрута спирки се изместват:

- спирка с код 1000 УЛ. ЛОКОМОТИВ на бул. "Илиянци" в посока "Фондови жилища" се измества с 80 метра назад към ул. "Първа българска армия";
- спирка с код 1001 УЛ. ЛОКОМОТИВ на бул. "Илиянци" в посока ул. "Първа българска армия" се измества с 80 метра напред към ул. "Първа българска армия".

18.01.2019