Ученици се обучаваха за реакция при кризи на изградения от Столична община полигон

В реални условия се запознават как да реагират, защото правилната реакция спасява човешки живот

Столична община чрез дирекция „Аварийна помощ и превенция“ изгради полигон с модулни площадки за обучение и реакция при природни бедствия, аварии и катастрофи. На него ще се обучават ученици и служители на общински, държавни или частни фирми за действия при възникване на различни природни бедствия.
В реални условия децата ще могат да видят и да знаят как да реагират, защото правилната реакция спасява човешки живот. Затова за нас приоритет е обучението от ранна детска възраст, каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Кметът благодари на главен комисар Николай Николов за подкрепата на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на представителите на  Федералната служба по защита на населението на Конфедерация Швейцария, които направиха дарение със специализирана техника.
Всички училища и детски градини могат да се възползват от дарението по време на обучение. Изработена е учебна програма, съобразена с възрастта на обучаемите. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ разполага с лектори и обучени кадри.
Полигонът разполага с единствената по рода си вибрационна площадка, както и с две учебни зали и музей на използваните технически средства при аварийни ситуации и работа на службите по сигурност. На територията са обособени общо 6 площадки, оборудвани за различни кризисни ситуации - аварийно-спасителни дейности, спасяване с алпийски способи, дейности след пътно-транспортни произшествия, земетресение, наводнение, пожари.
В реални условия учениците имаха възможност да видят действия на специализираните екипи на аварийно-спасителното звено след градушки – рязане на паднали дървета, спасяване на хора във високи местности по алпийски способ, ликвидиране на химически аварии, реакция при земетресение, потушаване на пожар.

Фотограф: Гео Калев

12.05.2017