Уъркшоп по проект за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони се проведе в Столичната община

В Столичната община се проведе уъркшоп по проект CITIES4CSR – "Широко обхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“, финансиран по Програма УРБАКТ III. Той бе открит от Йоана Христова, заместник-кмет на СО.

Основната цел на проекта е засилване на сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество за насърчаване на устойчиви, приобщаващи и иновативни градски промени. Участници в проекта са: Милано (водещ град), Столична община, Община Враца, Община Кекава – Латвия, Риека – Хърватска, Гимараеш – Португалия, Молина де Сегура – Испания, Будайорш – Унгария,  Братислава – Словакия, Нант – Франция. В рамките на специфични градски мрежи партньорите съвместно ще разработват прагматични решения за справяне с основни градски предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения чрез холистичен подход.

Проектът цели засилване на ролята и увеличаване на добавената стойност на дейностите по корпоративната социална отговорност на компаниите на местно ниво, към регенерация на градовете и иновации за социалното развитие, за да се отговори по-добре на възникващите и незадоволени местни нужди.

Пред представителите на бизнеса, международните партньори и експерти, участници в уъркшопа, Христова сподели, че сътрудничеството между местни власти и бизнес в световен мащаб се налага като необходимост и добра възможност за по-добра градска среда, образование, социални услуги. Доказателство за това е и стартиралата съвсем скоро глобална инициатива „Алианс на бизнеса и местната власт за климата“, подкрепена от С40 и глобалната платформа CDP, към която на годишна база се докладват данни за политики и дейности както от местните власти, така и от бизнеса. И  отбеляза, че за тази година София получи най-високия рейтинг А за своите устойчиви политики, докладвани пред глобалната платформа.

Срокът за изпълнение на одобрената първа фаза на проекта е 6 месеца с начало – 2 септември 2019 г. Дейностите по проекта са организирани в две категории: Работен пакет 1 „Управление на мрежата“ (организация и координация) и Работен пакет 2 „Разработване на проекта“. Целта на Работен пакет 1 е да осигури добро управление и съответно ефективен обмен на опит и знания. Дейностите ще се изпълняват основно от водещия партньор (община Милано) с участието на всички партньори по проекта. Ключова роля в този етап има и водещ експерт, който ще провежда посещения в градовете за изготвяне на проучването за базовата линия. Работен пакет 2 включва дейности за ангажиране на заинтересованите страни, консолидиране на партньорството, анализиране на предизвикателствата на местните политики, които ще бъдат адресирани в мрежата, разработване на методология за обмен на опит и знания.

Определеният бюджет за София е в размер на 8 092,41€, от които 6 878.55€ (85%) осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 1 213,86€ (15%) осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство като Национален координатор на Програмата за България под формата на национално съфинансиране.

Ключовите дейности във всеки град ще започват с идентифициране и интензивно ангажиране на заинтересованите страни. Всички партньори следва да създадат местни групи от заинтересовани страни, включващи местни компании, неправителствени/граждански организации и организации за подпомагане на бизнеса (например кàмари или браншови организации), а също по преценка и изследователски центрове или университети. Всяка местна група от заинтересовани страни ще формира основата на платформите за корпоративна социална отговорност на градско ниво, които ще бъдат създадени във Фаза 2 на проекта. Платформите са от съществено значение в дългосрочен план и колкото по-рано компаниите са ангажирани в процеса, толкова повече възможности ще има да се включат в стратегиите на местните власти за сътрудничество по линия на корпоративната социална отговорност.

 

27.11.2019