Тридневна (17 – 19 юни) лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

От 17 – 19 юни ще се проведе тридневна лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване четири столични района – „Овча купел“, „Лозенец“, „Триадица“ и „Слатина“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8:30 до 14:30 часа, както следва:

Район „Овча купел“

17.06.2021 г. (четвъртък) – бул. „Цар Борис III“ № 136В, пред районна администрация „Овча купел“

Райони „Лозенец“ и „Триадица“

18.06.2021 г. (петък) – бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“

Район „Слатина“

19.06.2021 г. (събота) – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г.

Информационна листовка

 

15.06.2021