Трансграничното сътрудничество стимулира устойчивото развитие на туризма в граничния регион между България и Сърбия

Столична община, Сдружение „Любов и Светлина“ – Монтана и Туристическа организация  – Ниш положиха основите на устойчивото развитие на туризма в граничния регион между България и Сърбия посредством успешното изпълнение на проект „Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния регион“ (Increasing the tourist information services in the CBC region), No. CB007.1.11.268. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014 – 2020. В резултат на осъщественото трансгранично сътрудничество бе засилен междукултурният диалог и се предприеха съвместни действия за подобряване на българо-сръбската  туристическа оферта. С успешното реализиране на проекта се обособиха нови обекти за туризъм, характеризиращи се с висока атрактивност и потенциал за привличане на множество туристи.

Каним Ви на пресконференция, по време на която резултатите от осъществяването на дейностите по проекта ще бъдат представени. Събитието ще се проведе на 6 юни 2019 год. от 11:00 часа в Националния пресклуб на БТА (София, бул. „Цариградско шосе“ № 49). Присъстващи на събитието ще бъдат г-жа Мария Дикова –  проектен координатор от страна на Столична община, г-жа Даринка Пушкарьова – председател на Управителния съвет на Сдружение „Любов и светлина“ и г-н Урош Парлич – директор на Туристическа организация – Ниш.

Очакваме Ви!


За връзка с организаторите: 089 2230041.
 

23.05.2019