Трамвайният релсов път по ул. “Каменоделска“ е напълно реконструиран

На 21 септември официално се открива обект „Реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска“ от  кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно "ухо" "Орландовци". С направената реконструкция е осъществено пряко въздействие върху подобряване на екологичната обстановка. Намалени са шумът и вибрациите по трасето и е повишено качеството на предоставяните транспортни услуги в зоната.  Ремонтът на посоченото трасе е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Като част от проекта са доставени и 13 броя нископодови съчленени трамвайни мотриси модел PESA Swing NaSF2. Те са климатизирани, с платформа за детски колички и трудно подвижни лица. Мотрисите разполагат със „стоп бутон“ и звукова сигнализация за незрящи хора.

Проектът включва още надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Събитието е осъществено в рамките на Европейска седмица на мобилността, която тази година протича под надслов: „Чиста мобилност за всички“ и цели да насърчи гражданите в избора на по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието.

21.08.2020