Юнски традиоционни празници на район „Младост“

 

Традиционният празник на район „Младост“ е част от Културния календар на район „Младост“ и от Календара на културните събития на Столична община за 2021 г. Ще се проведе в периода от 4 до 6 юни на откритата сцена в парк „Младост 3“, пред районната администрация. 

 

31.05.2021