"Топлофикация София" съветва своите клиенти да ползват дигиталните канали за комуникация

Уведомяваме Ви, че във връзка със създадената обстановка за повишена опасност от заразяване с вируси, ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД разпорежда със заповед на изп. директор Александър Александров въвеждането на по-строг режим при обслужването на клиенти.

Обръщаме се с молба към потребителите да ограничат максимално посещенията си в клиентските центрове на дружеството, като ги съветваме да използват активно дигиталните ни канали за комуникация (inf_r@toplo.bg; info_r@toplo.bg; www.facebook.com/www.toplo.bg;). Също така могат да се свържат с дружеството на информационния телефон  0700 11 111.

„Топлофикация София“ ЕАД е предприела всички задължителни мерки за безопасност, както на клиентите, така и на служителите. За да бъде избегнато струпване на повече хора в затворени помещения (клиентските центрове), ще бъде необходимо гражданите да изчакат извън сградата своя ред, за което предварително ги молим за извинения!

На служителите, които са в постоянен и ежедневен контакт с клиенти са раздадени необходимите предпазни средства, като същевременно се извършва периодична дезинфекция на местата за посещения на граждани.

Пресцентър „Топлофикация София“ ЕАД

10.03.2020